Informatii de interes public

  • Solicitare Informaţii. Legislaţie
Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001: prof. Popescu Monica
Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi retrimitere în termen legal)
Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele  produse / gestionare de instituţie.
Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001
  • Buletin informativ (Legea 544/ 2001)
  • Buget din toate sursele de venituri
Buget pe surse financiare 2016
Situaţia plăţilor (execuţia bugetară), conform Anexei
Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prevăzute de acte normative

Raport stat de funcţii la data luna septembrie 2019

  • Bilanţuri contabile
  • Achiziţii publice
Programul anual al achiziţiilor publice

1.-Legea-98-pe-2016

Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 de EUR, conform anexei
Contractele începând cu data aplicării memorandumului